/temas/otoc/imgs/logoOccHeader.png

Apoio a cidadãos ucranianos - Bolsa de CC

Caro(a) colega,

A Ordem dos Contabilistas Certificados manifesta a sua mais veemente condenação pela agressão de que a Ucrânia está neste momento a ser vítima e expressa a sua profunda preocupação pela situação de todos os cidadãos ucranianos, em especial os contabilistas certificados e auditores membros da Federação Ucraniana de Contabilistas Certificados e Auditores, organização congénere da OCC com quem temos relações no âmbito da International Federation of Accountants (IFAC).

Os cidadãos ucranianos estão a viver momentos terríveis, lutando pela própria vida e sacrificando tudo para protegerem as suas famílias. Num momento em que toda a ajuda é preciosa, a Ordem dos Contabilistas Certificados, no âmbito das suas competências e atribuições, disponibiliza todo o auxílio aos contabilistas certificados e auditores daquele país, bem como às suas famílias e restantes cidadãos.

Nesse sentido, a Ordem dos Contabilistas Certificados avança com um conjunto de medidas de apoio a todos os cidadãos ucranianos, mais concretamente:

- Convida todos os seus membros (que preferencialmente falem ucraniano ou inglês), a juntarem-se a uma bolsa de voluntários, para prestarem consultoria fiscal e contabilística gratuita a todos os contabilistas certificados, auditores, suas famílias e demais cidadãos ucranianos que necessitem de informação sobre qualquer aspeto fiscal ou contabilístico do nosso país. Daremos conhecimento desta bolsa às entidades competentes no dia 9 de março, pelo que, caso queiram nela ingressar, devem enviar um e-mail para geral@occ.pt, com a vossa identificação e número de membro, mostrando disponibilidade para ajudar, até ao dia 8 de março;

- Trabalhar junto da Embaixada da Ucrânia em Portugal e com a Associação dos Ucranianos em Portugal para disponibilizar toda a nossa solidariedade e colaboração, por forma a que a bolsa criada chegue a todos os interessados que desse apoio necessitem;

- Encetar conversações com a Federação Ucraniana de Contabilistas e Auditores para rapidamente encontrarmos um processo de reconhecimento recíproco de competências e qualificações, que permita aos profissionais daquele país obterem mais agilmente a qualificação de contabilista certificado atribuída pela OCC que lhes permita exercer funções no nosso ordenamento jurídico;

- Criando uma linha direta de apoio técnico telefónico gratuito – 217 999 789 - em inglês, que pode ser utilizada por qualquer cidadão ucraniano;

- A Ordem dos Contabilistas Certificados saúda também a iniciativa da Ordem dos Notários de disponibilizar um serviço gratuito para tratar de autorizações de saída para os filhos menores de cidadãos ucranianos que estejam na Ucrânia, a quem nos associamos com a criação da presente bolsa.

Estas ajudas são fundamentais para que refugiados de guerra ucranianos possam mais rapidamente ingressar no nosso país e aqui encontrarem um refúgio que lhes permita viver com dignidade e em paz. Enquanto entidade de interesse público, sentimos o dever cívico e moral de ajudar aqueles que mais podem necessitar do nosso apoio.

Continuaremos a acompanhar a situação, disponibilizando solidariamente novas ajudas.

Sem outro assunto de momento

Paula Franco
(Bastonária)

Lisboa, 2 de março de 2022
Шановний(-а) колега, 

Орден сертифікованих бухгалтерів висловлює своє найрішучіше засудження агресії, жертвою якою в ці дні стала Україна, та висловлює глибоке занепокоєння становищем усіх громадян України, зокрема сертифікованих бухгалтерів та аудиторів, які є членами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, спорідненої OCБ організації, з якою ми підтримуємо відносини у рамках Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC). 

Громадяни України переживають страшні часи, борячись за своє життя та жертвуючи усім, щоб захистити свої сім'ї. У той час, коли будь-яка допомога є цінною, Орден сертифікованих бухгалтерів у межах своїх повноважень та повноважень пропонує всю можливу допомогу сертифікованим бухгалтерам та аудиторам цієї країни, а також їхнім сім'ям та іншим громадянам. 

У цьому сенсі Орден сертифікованих бухгалтерів пропонує комплекс заходів підтримки для всіх громадян України, а саме:

- запрошує всіх своїх членів (бажано тих, які володіють українською чи англійською мовою), приєднатися до біржі волонтерів, щоб надавати безкоштовні консультації з питань оподаткування та бухгалтерського обліку всім сертифікованим бухгалтерам, аудиторам, членам їх сімей та іншим громадянам України, яким необхідна інформація з будь-якого питання щодо оподаткування або бухгалтерського обліку в нашій країні. Ми проінформуємо відповідні структури про створення цієї біржи 9 березня, і тому, якщо ви хочете приєднатися до неї, будь ласка, надішліть до 8 березня електронного листа на адресу geral@occ.pt із вашими особистими даними, вказавши номер члена, продемонструвавши цим свою готовність допомогти;

- працювати разом з Посольством України в Португалії та Асоціацією українців у Португалії, пропонуючи всю нашу солідарність та співпрацю з тим, щоб створена біржа була доступною для всіх зацікавлених осіб, які потребують цієї підтримки;

- розпочати переговори з Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України з метою розробки процесу взаємного визнання компетенцій та кваліфікацій, який дозволив би фахівцям із цієї країни швидше отримати кваліфікацію сертифікованого бухгалтера, яка присуджується OCБ. Це дозволить їм здійснювати свої професійні функції у нашій правовій системі;

- створити безкоштовну телефонну гарячу лінію технічної підтримки – 217 999 789 – англійською мовою, якою зможе скористатися будь-який громадянин України;

- Орден сертифікованих бухгалтерів також вітає ініціативу Ордену нотаріусів щодо надання безкоштовної послуги з оформлення дозволів на виїзд для неповнолітніх дітей громадян України, які перебувають в Україні, до якого ми приєднуємось під час створення цієї біржі.

Ця допомога необхідна для того, щоб українські біженці, які залишили свою країну через війну, змогли якнайшвидше потрапити до нашої країни та знайти в ній притулок, який дозволить їм жити в мирі та гідності. Як організація, що представляє суспільний інтерес, ми вважаємо своїм громадянським і моральним обов'язком допомагати тим, хто найбільше потребує нашої підтримки. 

Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією та запропонуємо подальшу допомогу в дусі солідарності.

З повагою,

Паула Франку 
(Президент)

Лісабон, 2 березня 2022 р.Plataformas de apoio aos refugiados da guerra na Ucrânia


Partilhe esta notíciaVoltar
OCC
© 2023. Todos os direitos reservados